Barbórka za 2016 podzielona bezprawnie – jest wyrok sądu

Informujemy że w dniu dzisiejszym w Sądzie Pracy w Mikołowie zapadło kolejnych ponad 20 wyroków, w których Sąd ponownie wzorem lat ubiegłych jednoznacznie stwierdził że dzielenie Nagrody z okazji Dnia Górnika (tzw. Barbórki) za 2016 rok jest działaniem bezprawnym i bezpodstawnym, po raz kolejny Sąd potwierdził, że nagroda Barbórkowa jest wynagrodzeniem i w związku z tym nie może być w żaden sposób dzielona. Tym samym pokazuje to że Związek Zawodowy “Jedność” ma rację, a podpisywanie przez beton związkowy porozumień, które łamią prawo jest działaniem na szkodę całej pracującej załogi JSW SA. Przypominamy w tym miejscu że podstawowym obowiązkiem każdej organizacji związkowej działającej na terenie Polski zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Konstytucją RP jest dbanie o interesy pracownicze, oraz stać na straży przestrzegania praw pracowniczych. Dzisiejsze wyroki pokazują że organizacje,  które zgodziły się na łamanie prawa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A sprzeniewierzyły się idei ruchu związkowego w Polsce i nie powinny mieć prawa nazywania siebie związkiem zawodowym. 

Dziś Sąd Pracy w Mikołowie oprócz stwierdzenia bezprawności podzielenia nagrody barbórkowej za 2016r. zasądził na rzecz członków Związku Zawodowego “Jedność”, którzy za naszym pośrednictwem postanowili wystąpić do Sądu następujące elementy wynagrodzenia.:

  • odsetki ustawowe od podzielonej nagrody barbórkowej od dnia wymagalności (tj 04.12.2016) do dnia wypłaty
  • wypłatę nadgodzin po 15 min za każdy dzień pracy za podziały na powierzchni przed 01.10.2015, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty
  • wypłatę nadgodzin za bezprawne wydłużenie czasu pracy do 8 godzin na dole po strajku tj. od dnia 01.03.2015 do 01.10.2015, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty
  • wyrównania nagród Barbórkowych w latach poprzednich z tytułu nieuwzględnionych w nich wyżej zasądzonych wypłat z tytułu nadgodzin, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Dzięki wyżej zasądzonym elementom wynagrodzenia, pracownicy w imieniu, których występowaliśmy do Sądu Pracy otrzymają średnio kwoty od 3000 zł do 7000 zł.

Sąd Pracy w Mikołowie nadał również wyrokom tytuł natychmiastowej wymagalności, co w praktyce oznacza, że pracownicy otrzymają zasądzone kwoty w najbliższych dniach.

Wyroki opublikujemy natychmiast po otrzymaniu ich z Sądu

2 thoughts on “Barbórka za 2016 podzielona bezprawnie – jest wyrok sądu

  1. Ciekawe czy związek pamięta o wszystkich swoich członkach,a nie yno o tych co do nich co chwila łażą

Komentarze są wyłączone.