Wyrok Sądu w sprawie bezprawnie podzielonej barbórki i nie tylko

Poniżej prezentujemy jeden z kolejnych kilkudziesięciu wyroków jakie zapadły w Sądzie Pracy w Mikołowie w ubiegłym tygodniu, gdzie Członkowie Jedności za naszym pośrednictwem wygrali kolejne pieniądze dla swoich rodzin. Znów Sąd Pracy przyznał nam rację, że zarówno zarząd JSW jak i beton związkowy łamią prawo okradając Was z należnego Wam wynagrodzenia!!!

Mimo, iż wyroki są nieprawomocne Sąd nadał im rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż wynagrodzenie za pracę w Polsce jest szczególnie chronione- szkoda, że beton z zarządem jeszcze o tym nie wiedzą!!! 

     Informujemy, że wszystkie dotychczas składane przez „Jedność” sprawy dotyczące wypłaty należnych wynagrodzeń kończą się sukcesem i natychmiastową wypłatą środków na konta naszych Członków!!!

!!! W JEDNOŚCI SIŁA !!!

BETON ZABIERA, A JEDNOŚC WAM ODDAJE

 

  • Tylko Członkowie Jedności otrzymują odsetki za opóźnienie wypłaty nagrody barbórkowej za 2016 rok!!!
  • Tylko Członkowie Jedności otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (8 godz. zamiast 7,5 pod ziemią) wraz z ustawowymi odsetkami!!!
  • Tylko Członkowie Jedności otrzymują wynagrodzenie za podziały pracy tj. prace w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie!!!
  • Tylko Członkowie Jedności otrzymują wyrównanie wynagrodzenia z okazji Dnia Górnika tzw. „Barbórki” wypłaconej w 2015 roku wraz z ustawowymi odsetkami!!!
  • Tylko Członkowie Jedności otrzymują wyrównanie wynagrodzenia tzw. 14-tej pensji za rok 2015 wraz z ustawowymi odsetkami!!!