Kolejny Sąd przyznaje rację Jedności, beton związkowy złamał prawo

W dniu dzisiejszym w Sądzie Pracy w Pszczynie, podobnie jak wcześniej w Mikołowie zapadły kolejne wyroki na korzyść członków Związku Zawodowego “Jedność”, i po raz kolejny Sąd przyznał nam rację. Dzięki dzisiejszym wyrokom, kolejni Członkowie Jedności za naszym pośrednictwem wygrali kolejne pieniądze dla swoich rodzin. Znów Sąd Pracy potwierdził przyznając nam rację, że zarówno zarząd JSW jak i beton związkowy łamią prawo okradając Was z należnego Wam wynagrodzenia!!!

     Informujemy, że wszystkie dotychczas składane przez „Jedność” sprawy dotyczące wypłaty należnych wynagrodzeń kończą się sukcesem i natychmiastową wypłatą środków na konta naszych Członków!!!

!!! W JEDNOŚCI SIŁA !!!

BETON ZABIERA, A JEDNOŚC WAM ODDAJE

 

  • Kolejni Członkowie Jedności otrzymują odsetki za opóźnienie wypłaty nagrody barbórkowej za 2016 rok!!!
  • Kolejni Członkowie Jedności otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (8 godz. zamiast 7,5 pod ziemią) wraz z ustawowymi odsetkami!!!
  • Kolejni Członkowie Jedności otrzymują wynagrodzenie za podziały pracy tj. prace w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie!!!
  • Kolejni Członkowie Jedności otrzymują wyrównanie wynagrodzenia z okazji Dnia Górnika tzw. „Barbórki” wypłaconej w 2015 roku wraz z ustawowymi odsetkami!!!
  • Kolejni Członkowie Jedności otrzymują wyrównanie wynagrodzenia tzw. 14-tej pensji za rok 2015 wraz z ustawowymi odsetkami!!!

Treść wyroków opublikujemy natychmiast po ich otrzymaniu z Sądu