Kolejne wygrana Związku Zawodowego “Jedność”

W dniu 31 sierpnia 2017 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie zapadły kolejne wyroki w sprawach jakie Związek Zawodowy “Jedność” wytoczył przeciwko Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA w imieniu swoich członków, i po raz kolejny Sąd Pracy wydał wyroki nadając im klauzule natychmiastowej wykonalności dotyczącą wypłaty nadgodzin w związku z bezprawnym zatrudnianiem pod ziemią przez JSW SA w wydłużonym czasie pracy, oraz bezprawnym zaniżeniu wynagrodzeń z tytułu dnia górnika za lata 2014 i 2015, sprzecznie z zapisami stosowanych ZUZP, a w oparciu o bezprawne  Porozumienia zawarte z częścią związków zawodowych przy sprzeciwie Związku Zawodowego “Jedność”.

Zapraszamy tym samych wszystkich chętnych do odzyskania własnych pieniędzy do naszych siedzib, gdzie udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, i poprowadzimy skutecznie sprawy sądowe  w waszym imieniu. Ponadto informujemy że nigdzie nie musicie jeździć, wszystkie sprawy związane z przewodem sądowym załatwiamy w naszych siedzibach.

Wy też możecie odzyskać swoje pieniądze, w Jedności siła.

Poniżej wyroki oraz wezwanie do wypłaty zasądzonych kwot.