Bezprecedensowy Wyrok Sądu Okręgowego potwierdzający bezprawność działań Zarządu JSW SA

W listopadzie i grudniu 2017r.  Sąd Okręgowy  w Gliwicach  Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sposób ostateczny i prawomocny potwierdził stanowiska Z.Z. ,,Jedność” odnośnie bezprawnych działań Zarządu JSW S.A. w stosunku do pracowników oddalając wszystkie apelacje JSW S.A. w sprawach pod sygn. akt IX Pa 59/17, IX Pa 61/17,   IX Pa 56/17,   IX Pa 63/17,   IX Pa 36/17,   IX Pa 60/17 (Przykładowy wyrok znajdziecie tutaj) orzekając miedzy innymi że:

  1. Zarząd JSW S.A. w osobach Panów Artur Wojtków i Jarosław Zagórowski w sposób bezprawny wypowiedzieli Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w 2009r., bowiem nie mieli legitymacji do ich wypowiadania nie będąc stroną stosowanych w JSW S.A.  ZUZP .
  2. Nakazując wyrównanie zaniżonych wynagrodzeń z tytułu ,,Dnia Górnika” za  2013r., 2014r., 2015r. pracownikom w imieniu których Z.Z,,Jedność” złożył pozwy w wyniku bezprawnego zaniżenia ich wysokości.
  3. Jakiekolwiek zmiany w nowym jednolitym ZUZP na niekorzyść pracowników wymagają wypowiedzeń zmieniających, lub porozumień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego.
  4. Zarząd JSW S.A. ma obowiązek stosowania przepisów obecnie stosowanych ZUZP i Porozumienia z dnia 5 maja  2011r.

W związku z powyższym jeżeli przy wprowadzaniu nowego ZUZP podpisanego przez tzw. reprezentatywne związki zawodowe towarzyszyć będzie zamiar wypowiedzeń zmieniających pracownicze umowy o pracę, lub w/w indywidualnych porozumień z pracownikami to oznaczać będzie, że tzw. reprezentatywne organizacje wprowadzają niekorzystne rozwiązania płacowe dla pracowników w nowym ZUZP w stosunku do obecnie stosowanych ZUZP,

W dniu wczorajszym tj. 09.01.2018 Marek Sękowski aby zapobiec dalszym destrukcyjnym działaniom na szkodę załogi JSW SA  wystąpił ze stanowczym pismem (kopia pisma poniżej) do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. o zaprzestanie takich działań.